info@flammia-dello.be +32(0)89 49 26 41

Grondwerken

Goed uitgevoerde grondwerken zijn vaak de basis van elk bestratings- of tuinproject. Zowel op het vlak van materiaal als kennis heeft Giro Flammia en team alles in huis om dit onder eigen regie uit te kunnen voeren.

Een overzicht van de mogelijke grondwerken.

Uitgraven van

– opritten
– zwembaden/zwemvijvers/waterstraten
– sleuven voor riolering of beregening

Afvoeren van

– grond- en steenafval
– groenafval en boomstronken
– zwarte teelaarde

Aanvoeren van

– aanvulgrond
– zwarte teelaarde
– fijn compost en grof compost

Structurele werken

– terreinvoorbereiding
– niveleren van het terrein
– plaatsen van keerelementen